Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se chránit osobní údaje Zákazníka a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto datům, k jejich zničení, změně nebo neoprávněným přenosům. V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymázání osobních údajů na adresu info@archie-design.cz. Vaše osobní údaje budou v co nejkratším termínu z databáze odstraněny.